PANALANGIN PARA SA SINODO NG DIYOSESIS NG LUCENA

Ama namin sa langit, sa ngalan ni Hesus na Iyong Anak at aming Panginoon, buong kababang loob na hinihingi naming sa Iyo na ipadala Mo sa amin ang Espiritu Santo. Kailangan naming ang Espiritong nagbibigay, nagbubuklod at nagpapabanal sa aming mga paghahanda at pagdaraos ng Sinodong Pang diyosesis. Kailangan naming ang Kanyang inspirasyon sa mga masusing pag-aaral n gaming mga lupong pang-diyosesis at pamparokya para sa Sinodo, at sa katapus-tapusan, ay sa aming mga pagtitipong pagsinodo.

            Amang mapagmahal, nababasa Mo ang aming mga pagiisip at puso. Nalalaman Mong ginagawa naming ang Sinodong ito upang papanibaguhin ang aming sarili bilang isang sambayanan na Diyosesis ayon sa inspirasyong walang humpay Mong ipinagkakaloob sa Simbahan. Buong kababaang-loob at ang Espiritu Santo. Sa Kanyang pamamatnubay at tulong nakatitiyak kaming ang aming isasakatuparan ay ang lalong dakilang ikaluluwalhati Mo, at ditto umaasa kaming makakasama Mo pagdating ng araw. Umaasa kaming makakamtan ito sa pamamagitan ng Iyong Anak at aming Panginoong si Hesukristo. Amen.

 

Panalanging katha ni Obispo Jose T. Sanchez, D.D.,

Obispo ng Lucena.

 
   
Monday, July 13, 2020

Circulars and Announcements

Circular No. 3

Circular No. 3
Number 10, Series of 2013 Beloved Members of the Clergy, Greetings of Peace and Joy in the Lord! In response to the desire of the Holy Father, Pope Francis, and the Philippine Bishops headed by Archbishop...
Read More...

Circular 2

Circular 2
nteger fermentum elit in tellus. Integer ligula ipsum, gravida aliquet, fringilla non, interdum eget, ipsum. Praesent id dolor non erat viverra volutpat. Fusce tellus libero, luctus adipiscing, tincidunt...
Read More...

Circular 1

Circular 1
nteger fermentum elit in tellus. Integer ligula ipsum, gravida aliquet, fringilla non, interdum eget, ipsum. Praesent id dolor non erat viverra volutpat. Fusce tellus libero, luctus adipiscing, tincidunt...
Read More...