The Second Diocesan Synod (Tagalog)

Synodo

Mga Munting Sambayanang Kristiyano: Pagpapahayag Ng Nagpapanibagong Simbahan

  • Kabanata 1: Ang Balangkas Ng Munting Munting Sambayanang Kristiyano Bilang Larawan Ng Nagpapanibagong Simbahan
  • Kabanata 2: Ang Buhay-Kabanalan ng mga Munting Sambayanang Kristiyano
  • Kabanata 3: Ang Misyon ng mga Munting Sambayanang Kristiyano
  • Kabanata 4: Ang Simbahan Ng Mga Dukha
  • Kabanata 5: Ang mga Munting Sambayanang Kristiyano sa Diocesis ng Lucena

Si Maria, Tala ng mga MSK sa Pagbubuo ng Komunidad ng mga abang Mananampalataya

  • Tawag sa Pagkilos

Buhay At Ministeryo Ng Kaparian Panimula

Pananaw, Misyon at Pahayag ng Misyon ng Sinodo II
Panalangin para sa Ikalawang Sinodo ng Lucena
Ang LOGO ng Ikalawang Sinodo ng Lucena
Pagpapahayag ng Pananampalataya
Mensahe mula sa Vatican
Mensahe ni Obispo Emilio Z. Marquez sa Pagbubukas ng Pangkalahatang Sesyon ng Sinodo II
Mensahe ni Arsobispo Antonio Franco, Nuncio Apostoliko
Mga Kalahok:
          Mga Opisyal ng Ikalawang Sinodo ng Lucena
          Mga Miyembro ng mga Komisyong Pang-Sinodo
Mga Delegado mula sa mga Parokya
Ang Daloy ng Ikalawang Sinodo ng Lucena
Dekreto ng Promulgasyon

 

II.MGA DOKUMENTO AT DEKRETO NG IKALAWANG SINODO NG LUCENA

Mga Munting Sambayanang Kristiyano: Pagpapahayag ng Nagpapanibagong Simbahan
Buhay at Minesteryo ng Kaparian
Kabanalan at Misyon ng mga Relihiyosa
Bokasyon at Apostolado ng mga Layko
Buhay Kristiyano: Pagsambang Laging Nakatalaga sa Panginoon
Kabuuang Paghuhubog ayon sa Aral ng Ebanghelyo tungo sa Pagpapahayag at Ebanghelisasyon
Mapagmahal na Paglilingkod tungo sa Isang Ganap na Makataong Pag-unlad at Panlipunang Pagbabago
Misyon tungo sa mga Bansa
Ekumenismo at Diyalogo ng Iba’t-ibang Relihiyon Konklusyon

III. MGA DAHONG DAGDAG

Mga Huling Gawain Pagkatapos ng Sinodo
Mga Lagda ng mga Kalahok sa Sinodo II
Memorabilia
Ang Ating Pabalat

Saturday, April 10, 2021

Circulars and Announcements

Circular No. 3

Circular No. 3
Number 10, Series of 2013 Beloved Members of the Clergy, Greetings of Peace and Joy in the Lord! In response to the desire of the Holy Father, Pope Francis, and the Philippine Bishops headed by Archbishop...
Read More...

Circular 2

Circular 2
nteger fermentum elit in tellus. Integer ligula ipsum, gravida aliquet, fringilla non, interdum eget, ipsum. Praesent id dolor non erat viverra volutpat. Fusce tellus libero, luctus adipiscing, tincidunt...
Read More...

Circular 1

Circular 1
nteger fermentum elit in tellus. Integer ligula ipsum, gravida aliquet, fringilla non, interdum eget, ipsum. Praesent id dolor non erat viverra volutpat. Fusce tellus libero, luctus adipiscing, tincidunt...
Read More...